Voorwaarden

Boeking
Reserveringskosten
(Aan)betaling
Luchthavenbelasting
Annulering
Garantieregelingen
Paspoorten en visa
Vliegtickets
Reis- en annuleringsverzekering
’Plichten’ reiziger
Onderweg
Niet tevreden?

Op alle verbintenissen tussen Blini Reizen en derden zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.


Boeking
Boeken kan telefonisch of, bij voorkeur, per email. Bij het boeken hebben wij de namen volgens paspoort nodig, inclusief eerste volledige voornaam, en een postadres. Voor een groot deel van onze bestemmingen hebben wij daarnaast de paspoortnummers, geldigheidsduur van het paspoort en de geboortedata nodig.

Reserveringskosten
Er wordt € 20,- reserveringskosten per persoon in rekening gebracht. Voor een reis met twee personen bedragen de totale reserveringskosten dus € 40,-.
Top

(Aan)betaling
De aanbetaling van de boeking moet per direct worden voldaan en bedraagt 25% van de totale reissom, met een minimum van € 250,00 per persoon, plus het bedrag voor de eventueel afgesloten verzekeringen. Het komt regelmatig voor wij de vliegtickets per direct aan de luchtvaartmaatschappij moeten betalen. In dat geval bestaat de aanbetaling uit de kosten van de tickets plus 25% van het landarrangement.
Het restant van de betaling dient te geschieden vóór of uiterlijk op de datum die vermeld staat op de factuur/bevestiging. Extra kosten of ongemakken die voortvloeien uit het te laat betalen van de reissom zijn de verantwoordelijkheid van de reiziger.

De betaling dient voldaan te worden op:
Triodos bank rekeningnummer 390485098 t.n.v. Blini Reizen
IBAN: NL26 TRIO 0390 4850 98
BIC: TRIONL2U

In specifieke gevallen kan om een hogere aanbetaling gevraagd worden, namelijk wanneer vluchten onderdeel van het pakket zijn. Steeds vaker moeten tickets direct betaald en geprint worden. In dat geval vragen wij het gehele bedrag van het vliegticket of tour plus 20% van het restant van de reissom als aanbetaling. Het exacte bedrag van de aanbetaling staat altijd op de factuur vermeld. Een annuleringsverzekering dient meteen betaald te worden.
Top

Luchthavenbelasting
Verhogingen van luchthavenbelasting en brandstoftoeslag berekent Blini Reizen altijd door aan de klant.
Top

Annulering
Annulering door de reiziger dient schriftelijk (of per email) te gebeuren.
Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:
• tot 56 dagen voor vertrek: 25% van de reissom, met een minimum van € 250,- per persoon
• van 56 tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom
• van 28 tot 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom
• bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volledige reissom.
De annuleringskosten bedragen echter altijd minimaal het bedrag van de aanbetaling.

Het komt regelmatig voor dat wij de vliegtickets direct bij boeken moeten uitgeven en aan de luchtvaartmaatschappij moeten betalen. In dit geval berekenen wij de annuleringskosten van de vliegtickets plus de hierboven genoemde percentages. De annuleringskosten van de tickets wisselen per maatschappij en per ticket.
Top

Garantieregelingen
GGTOBlini Reizen is aangesloten bij het GGTO, het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators. GGTO staat er garant voor dat je het reeds betaalde deel van je reissom terugkrijgt indien wij in financieel onvermogen zouden komen. Dit kan zijn voor vertrek, maar ook tijdens je verblijf op locatie. Bovendien garandeert GGTO tijdens het verblijf je terugreis indien wij, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor zouden kunnen zorgdragen. Door ons wordt een vast bedrag van € 15,- per boeking in rekening gebracht aan de klant. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden. Lees meer over de regeling op de website van het Garantiefonds GGTO.

VvKRBovendien zijn wij aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. De VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via de VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen. Lees meer hierover op de website van de VVKR.

De Reisgids van de Consumentenbond heeft uitgebreid aandacht besteed aan zowel de GGTO als de VvKR (N.B.: ook onze organisatie wordt genoemd).
Door op het icoontje hiernaast te klikken kun je het artikel openen: (PDF document)
Top

Paspoorten en visa
Alle benodigde informatie over paspoorten en visa vind je op onze website. Bij twijfels of onduidelijkheden kun je altijd per mail of telefoon contact met ons opnemen.
Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) in bezit hebben van de juiste papieren (paspoorten, visa, werkgeversverklaringen, verzekeringsverklaringen, et cetera). Kosten die voortvloeien uit het niet (tijdig) in bezit hebben van de juiste papieren kunnen dan ook niet op Blini Reizen worden verhaald.
Top

Vliegtickets
Het is belangrijk dat de namen op het ticket overeenkomen met de namen in het paspoort. Op het ticket komen de volledige achternaam en ófwel de eerste voorletter volgens het paspoort ófwel de eerste volledige voornaam volgens paspoort.
Als je boekt ontvang je tegelijk met het reserveringsoverzicht en de factuur een vluchtschema met hierop de namen. Het is van belang dat je deze goed controleert en contact opneemt met ons als de namen niet kloppen. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger dat de namen correct op het ticket staan.
Als de namen niet overeenkomen met het paspoort kan de luchtvaartmaatschappij je weigeren mee te nemen. Voor het wijzigen van de namen op tickets rekenen de meeste luchtvaartmaatschappijen kosten. In sommige gevallen moet je zelfs een compleet nieuw ticket kopen. Deze kosten berekenen wij altijd door aan de reiziger. Daarop rekenen wij zelf € 30,- wijzigingskosten per ticket.

In de reisbescheiden zijn de zogenaamde e-tickets, elektronische tickets, opgenomen. Het e-ticket is een virtueel, papierloos ticket dat je niet kunt verliezen. Onderaan het vluchtschema vind je de ticketnummers. Om in te checken heb je alleen je paspoort nodig.

Bij de meeste luchtvaartmaatschappijen kun je via de eigen website van te voren inchecken en je eigen boarding pass uitprinten of downloaden.

Het herbevestigen van tickets is niet nodig. Wel is het aan te raden de vertrektijden te controleren op de website van de airline of de luchthaven. Het kan voorkomen dat de vlucht op een ander tijdstip vertrekt.
Top

Reis- en annuleringsverzekering
Reisverzekering
Via Blini Reizen kun je de kortlopende reisverzekering van Allianz Global Assistance afsluiten.
Met deze reisverzekering kun je rekenen op een uitstekende dekking van de S.O.S.-kosten, medische kosten, ongevallen, diefstal en verlies van bagage. Bovendien ben je 24 uur per dag verzekerd van hulpverlening.

Voor de Baltische landen (Estland, Letland en Litouwen) is EU-dekking voldoende. Voor onze andere bestemming is wereld-dekking nodigde.

EU-dekking:
Combinatie A (reisbagage tot € 3.000,-)
Combinatie B (reisbagage tot € 4.000,-)
Combinatie C (reisbagage tot € 5.000,-)
Poliskosten
*Premie per persoon per dag:
€ 0,95
€ 1,85
€ 2,55
€ 4,50
Werelddekking (exl VS & Canada):
Combinatie A (reisbagage tot € 3.000,-)
Combinatie B (reisbagage tot € 4.000,-)
Combinatie C (reisbagage tot € 5.000,-)
Poliskosten
*Premie per persoon per dag:
€ 2,00
€ 2,75
€ 3,50
€ 4,50

*Premie excl. 21% Assurantiebelasting. Premies onder voorbehoud van wijzigingen.
*Medische kosten en reisongevallen zijn meeverzekerd.
De uitgebreide voorwaarden kun je ook als pdf-bestand downloaden:(PDF document)

Annuleringsverzekering
Via Blini Reizen kun je de kortlopende annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance afsluiten.
Indien je door zwaarwegende omstandigheden de reis niet kunt maken, kun je een vergoeding krijgen via je annuleringsverzekering. Ook als je je reis eerder af moet breken, kun je een vergoeding krijgen voor de niet-genoten dagen. Indien je kiest voor de Dubbel-Zeker polis krijg je in een dergelijk geval alsnog een vergoeding voor de hele reis.

Type:
Dubbel-Zeker
Standaard
Waarnemer/extra persoon/zorgplicht
Poliskosten
*Premie:
6% van de totale reissom
5,6% van de totale reissom
1% van de totale reissom
€ 4,50

*Premie excl. 21% Assurantiebelasting. Premies onder voorbehoud van wijzigingen.
De uitgebreide voorwaarden kun je ook als pdf-bestand downloaden:(PDF document)

Top

De ‘plichten’ van de reiziger
De reiziger is verantwoordelijk voor het regelen van de juiste documenten, zoals paspoort en visa. Ook is de reiziger verantwoordelijk voor de juiste tenaamstelling op het ticket. Als een reiziger niet op reis kan omdat de papieren niet in orde zijn, zijn alle daaruit volgende kosten voor de reiziger.
Restitutie van de reissom is in dit geval niet mogelijk. Ook eventuele kosten voor het bijvoorbeeld het aanpassen van bestaande tickets of het aanschaffen van nieuwe tickets die hiervan het gevolg zijn, zijn voor de reiziger.

Blini verwacht van een reiziger dat deze fysiek in staat is de reis te maken. Als dit niet het geval is en de reis daardoor moet worden afgebroken of aangepast, zijn eventuele kosten hiervan voor de reiziger. Natuurlijk doet Blini in dit geval haar uiterste best om een zo goed mogelijke oplossing te vinden.

De reiziger is verplicht een goede reisverzekering af te sluiten. Dit stelt Blini in staat om in geval van problemen zo goed mogelijk hulp te verlenen.
Top

Onderweg
Niet alle Blini-bestemmingen zijn even goed georganiseerd en ontwikkeld. Dingen lopen soms anders dan gepland: een museum is plotseling dicht, de elektriciteit valt uit of een weg blijkt onbegaanbaar. Dit vraagt een zekere mate van flexibiliteit en incasseringsvermogen van onze reizigers.
Blini Reizen beschikt in alle landen over lokale agenten. Wij hebben deze met veel zorg geselecteerd en ook veel tijd en energie gestoken in het opbouwen van een goede relatie. Blini geeft zijn reizigers dan ook met alle vertrouwen over aan de goede zorgen van onze agenten. Als je onderweg tegen problemen aanloopt of als zaken niet naar wens verlopen, dien je in eerste instantie contact op te nemen met onze agent. Zij zijn op de hoogte van alle reserveringen en beschikken over de lokale contacten. Indien je er met onze agent toch niet uitkomt, kun je contact opnemen met Blini Reizen
Top

Niet tevreden?
Blini Reizen, onze lokale agenten, gidsen en reisbegeleider doen er alles om de reis zo goed mogelijk te laten verlopen. Als je desondanks klachten hebt, vragen we je dit direct te melden bij de gids, de reisbegeleider of de lokale agent. Zij zijn ter plekke en hebben de lokale contacten, en kunnen dus sneller problemen oplossen. Als je er echter lokaal niet uitkomt, kun je contact opnemen met Blini zelf. Als je desondanks ontevreden van je reis terugkomt, vragen we je (binnen een maand na terugkomst) contact met ons op te nemen om een en ander door te spreken. Blini doet dan haar best tot een goede oplossing te komen.
Top

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.