Corona

Coronavirus en reizen
Goed nieuws: de wereld is weer open, reizen weer mogelijk. Alle Blini-bestemmingen heten toeristen weer van harte welkom. Een aantal landen vraagt daarbij nog wel om een vaccinatiebewijs en/of een bewijs van negatieve test.

Wij adviseren altijd ook een papieren print mee van het Europese Digitale Corona Certificaat.
Regels en voor voorwaarden verschillen per land. Informeer bij ons naar de laatste stand van zaken.

Corona en annuleringskosten
Wij rekenen geen annuleringskosten indien 4 weken voor vertrek sprake is van een van de volgende situaties:
• Het land van bestemming weigert Nederlanders en/of Belgen of verplicht deze in quarantaine te gaan.
• De corona-maatregelen op de plaats van bestemming hinderen reizen serieus. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als alle restaurants zijn gesloten of musea dicht blijven.
• De corona-situatie in het land van bestemming na boeken zodanig is verslechterd dat reizen echt niet veilig is, bijvoorbeeld in het geval van besmettingscijfers die veel hoger liggen dan in Nederland of België of bij nieuwe virusvarianten.
• Gevaccineerde reizigers moeten van de Nederlands of Belgische overheid verplicht in thuisquarantaine na terugkomst.

Bij het bovenstaande maken we twee voorbehouden:
• We gaan ervan uit dat al onze reizigers volledig zijn gevaccineerd of zich laten vaccineren indien dit nodig is voor het doorgaan van de reis. Als het weigeren van een (booster-)vaccinatie leidt tot het moeten annuleren van een reis, hanteren we onze standaard voorwaarden en rekenen we gewoon annuleringskosten.
• Sommige landen van bestemming stellen aanvullende eisen, zoals het tonen van een negatieve uitslag van een PCR test. Hierbij verwachten wij ook dat onze reizigers zich laten testen als dit nodig is om te kunnen reizen. Als het weigeren van een test betekent dat de reis niet kan doorgaan, hanteren we onze standaardvoorwaarden en rekenen we gewoon annuleringskosten.

Luchtvaartmaatschappijen rekenen mogelijk wel annuleringskosten, ook als het land van bestemming bijvoorbeeld de grenzen gesloten houdt voor toeristen. Wij bereken deze kosten door aan de reiziger. Informeer hiernaar bij het boeken.
Overigens zijn veel luchtvaartmaatschappijen de afgelopen 2 jaar afgeweken van de standaardvoorwaarden en hanteren soepeler voorwaarden.

Regels en voor voorwaarden verschillen per land. Informeer bij ons naar de laatste stand van zaken.

Wij raden aan altijd een papieren print mee van het Europese Digitale Corona Certificaat. Dit is te regelen op coronacheck.nl.

Chauffeurs en gidsen
Alle lokale chauffeurs en gidsen waar wij mee werken zijn gevaccineerd of laten zich testen direct voor aanvang van de reis.

Lokale maatregelen
De meeste Blini-bestemmingen hebben (het grootste deel van) de maatregelen om het virus te beteugelen afgeschaft. Het is natuurlijk mogelijk dat opnieuw regels worden ingevoerd. Denk daarbij aan zaken als een mondkapjesplicht, aangepaste openingstijden, vaccinatiebewijs voor toegang tot het openbaar vervoer, et cetera. Wij doen uiteraard ons best onze reizigers hierover tijdig te informeren. Ook onze agenten kunnen eisen stellen om hun gidsen en chauffeurs te beschermen of om te voldoen aan lokale regels.

Als de lokale maatregelen een goed verloop van de reis serieus hinderen, is kosteloze annulering mogelijk. Voorbeelden zijn dat alle horeca is gesloten of dat musea dicht blijven. Let op: het moet dan wel gaan om verregaande en onverwachte maatregelen.

Kleurcodes en reisadviezen
De Nederlandse overheid heeft haar beleid aangepast en geeft geen ‘oranje’ reisadvies meer af vanwege corona.

Regels voor terugkeer naar Nederland of België
Het is op dit moment niet verplicht om voor terugkeer naar Nederland of België een PCR-test te ondergaan. Dit geldt voor alle Blini-bestemmingen.

Als Nederland of België een PCR-test bij terugkeer opnieuw verplicht stellen, kan onze agent een dergelijke test regelen. Het is geen reden voor kosteloze annulering. Als reizigers bij terugkeer in Nederland of België in quarantaine moeten is dit wel een reden om de reis kosteloos te kunnen annuleren.
Als de regels voor terugkeer naar Nederland of België veranderen tijdens de reis doen wij en onze agenten ons best de gevolgen voor onze reizigers zoveel mogelijk te beperken.

Verzekeringen
Veel reisverzekeraars hebben hun voorwaarden inmiddels aangepast: je bent bij hen ook verzekerd tegen (corona)kosten. Doe hiervoor navraag bij je verzekeringsmaatschappij. Eventueel kan Blini Reizen een verzekering voor je afsluiten.

Corona op reis
Je krijgt corona op reis of je vertoont symptomen? Het risico ten aanzien van het oplopen van corona, het vertonen van symptomen en de maatregelen en kosten die daarmee gepaard gaan (denk aan het omboeken van vluchten of verplichte quarantaine) komen voor eigen risico van de reiziger. Veel (reis)verzekeringen dekken inmiddels (een deel van) deze kosten. Waar nodig verlenen wij uiteraard wel hulp en bijstand. Medische kosten zijn normaal gesproken gedekt door de zorgverzekering. Vraag ook dit even na.

Top

19 april 2022