Corona

Coronavirus en reizen
Goed nieuws: de wereld is weer open, reizen weer mogelijk. Ook de meeste Blini-bestemmingen heten toeristen weer van harte welkom, mits deze beschikken over een vaccinatiebewijs en/of een bewijs van negatieve test.

Let op: neem altijd ook een papieren print mee van het Europese Digitale Corona Certificaat.
Regels en voor voorwaarden verschillen per land. Informeer bij ons naar de laatste stand van zaken.

Een aantal Blini-landen houdt de grenzen nog gesloten of legt reizigers quarantaine op:
• China
• Turkmenistan
• Oezbekistan
• Kazachstan
• India

Corona en annuleringskosten
Wij rekenen geen annuleringskosten indien 4 weken voor vertrek sprake is van een van de volgende situaties:
• Het land van bestemming weigert Nederlanders en/of Belgen of verplicht deze in quarantaine te gaan.
• De corona-maatregelen op de plaats van bestemming hinderen reizen serieus. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als alle restaurants zijn gesloten of musea dicht blijven.
• De corona-situatie in het land van bestemming na boeken zodanig is verslechterd dat reizen echt niet veilig is, bijvoorbeeld in het geval van besmettingscijfers die veel hoger liggen dan in Nederland of België of bij nieuwe virusvarianten.
• Gevaccineerde reizigers moeten van de Nederlands of Belgische overheid verplicht in thuisquarantaine na terugkomst.

Bij het bovenstaande maken we twee voorbehouden:
• We gaan ervan uit dat al onze reizigers volledig zijn gevaccineerd of zich laten vaccineren indien dit nodig is voor het doorgaan van de reis. Als het weigeren van een (booster-)vaccinatie leidt tot het moeten annuleren van een reis, hanteren we onze standaard voorwaarden en rekenen we gewoon annuleringskosten.
• Sommige landen van bestemming stellen aanvullende eisen, zoals het tonen van een negatieve uitslag van een PCR test. Hierbij verwachten wij ook dat onze reizigers zich laten testen als dit nodig is om te kunnen reizen. Als het weigeren van een test betekent dat de reis niet kan doorgaan, hanteren we onze standaardvoorwaarden en rekenen we gewoon annuleringskosten.

Een ‘oranje’ reisadvies van de Nederlandse overheid in verband met corona is voor ons niet zonder meer reden de reis kosteloos te annuleren. Wij zijn van mening dat afhankelijk van de manier van reizen en van de bestemming reizen alsnog verantwoord kan zijn, zeker voor (volledig) gevaccineerde reizigers.

Luchtvaartmaatschappijen rekenen mogelijk wel annuleringskosten, ook als het land van bestemming bijvoorbeeld de grenzen gesloten houdt voor toeristen. Wij bereken deze kosten door aan de reiziger. Informeer hiernaar bij het boeken.
Overigens zijn veel luchtvaartmaatschappijen de afgelopen 2 jaar afgeweken van de standaardvoorwaarden en hanteren soepeler voorwaarden.

Let op: neem altijd ook een papieren print mee van het Europese Digitale Corona Certificaat. Dit is te regelen op coronacheck.nl.

Regels en voor voorwaarden verschillen per land. Informeer bij ons naar de laatste stand van zaken.

Chauffeurs en gidsen
Alle lokale chauffeurs en gidsen waar wij mee werken zijn gevaccineerd of laten zich testen direct voor aanvang van de reis.

Lokale maatregelen
In veel bestemmingen gelden maatregelen om het virus te beteugelen. Denk daarbij aan zaken als een mondkapjesplicht, aangepaste openingstijden, vaccinatiebewijs voor toegang tot het openbaar vervoer, et cetera. Deze regels kunnen snel veranderen. Wij doen uiteraard ons best onze reizigers hierover tijdig te informeren. Overigens kunnen ook onze agenten eisen stellen om hun gidsen en chauffeurs te beschermen of om te voldoen aan lokale regels.

Als de lokale maatregelen een goed verloop van de reis serieus hinderen, is kosteloze annulering mogelijk. Voorbeelden zijn dat alle horeca is gesloten of dat musea dicht blijven. Let op: het moet dan wel gaan om verregaande en onverwachte maatregelen.

Kleurcodes en reisadviezen
De Nederlandse overheid geeft veel landen buiten de EU nog steeds een ‘oranje’ reisadvies: vanwege corona worden niet noodzakelijke reizen afgeraden. Hierbij maakt de overheid geen onderscheid tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde reizigers. Wij zijn het hier niet mee eens: naar onze mening kunnen gevaccineerde reizigers namelijk veilig reizen in veel landen. De overheid heeft aangegeven dat zij werken aan een herziening van de reisadviezen maar deze aanpassing laat lang op zich wachten.

Regels voor terugkeer naar Nederland of België
De Nederlandse overheid onderscheidt ‘zeerhoogrisico’ landen met betrekking tot corona. In veel gevallen vinden wij dat gevaccineerde reizigers ook veilig naar deze landen kunnen reizen. De Nederlandse overheid stelt wel aanvullende eisen voor reizigers die uit deze landen terugkeren naar Nederland. Zij moeten zich voor vertrek naar huis laten testen. Onze agenten kunnen helpen met het regelen van deze tests, de kosten zijn voor de reiziger.
Gevaccineerde reizigers hoeven niet in thuisquarantaine na terugkomst uit een zeerhoogrisicoland. Als dit verandert, en ook gevaccineerden in thuisquarantaine moeten, is kosteloze annulering mogelijk.

Als de regels voor terugkeer naar Nederland of België veranderen tijdens de reis doen wij en onze agenten ons best de gevolgen voor onze reizigers zoveel mogelijk te beperken. Eventuele extra kosten die het gevolg zijn, zijn echter voor de reiziger.

Verzekeringen
Veel reisverzekeraars hebben hun voorwaarden inmiddels aangepast: je bent bij hen ook verzekerd tegen (corona)kosten als je naar een (vanwege corona) oranje gekleurde bestemming reist. Doe hiervoor navraag bij je verzekeringsmaatschappij. Eventueel kan Blini Reizen een verzekering voor je afsluiten.

Corona op reis
Je krijgt corona op reis of je vertoont symptomen? Het risico ten aanzien van het oplopen van corona, het vertonen van symptomen en de maatregelen en kosten die daarmee gepaard gaan (denk aan het omboeken van vluchten of verplichte quarantaine) komen voor eigen risico van de reiziger. Veel (reis)verzekeringen dekken inmiddels (een deel van) deze kosten. Waar nodig verlenen wij uiteraard wel hulp en bijstand. Medische kosten zijn normaal gesproken gedekt door de zorgverzekering. Vraag ook dit even na.

Hoe staat Blini er voor?
Hoe gaat het met Blini ten tijde van corona? Het is voor ons uiteraard een lastige periode. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. We komen nu eindelijk toe aan zaken die door de drukte de afgelopen jaren zijn blijven liggen, zoals het plaatsen van reviews en foto’s van onze reizigers, het vaker uitbrengen van nieuwsbrieven en het bouwen van een nieuwe website.

Top

13 januari 2022