Duurzaam toerisme

Toerisme is van invloed op het milieu, de natuur en de samenleving op de plaats van bestemming. Deze invloed heeft negatieve en positieve kanten. Blini Reizen spant zich in de negatieve aspecten zoveel mogelijk te beperken en tegelijkertijd de positieve aspecten van toerisme te bevorderen.

De reis
Wie reist belast het milieu, hieraan valt niet te ontkomen. Het is wel mogelijk de milieubelasting zoveel mogelijk te beperken: een deel van de bestemmingen die Blini Reizen aanbiedt is niet alleen per vliegtuig, maar ook per boot of trein bereikbaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Baltische landen, Wit-Rusland, Oekraïne en Russische steden als Moskou en ook Sint-Petersburg. Wij regelen dit graag en zijn natuurlijk ook altijd bereid hierin te adviseren.

logo Trees for AllOok zijn er mogelijkheden om de CO₂-uitstoot van je reis te compenseren. Blini Reizen heeft hiervoor via de VVKR een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Trees for All. Blini Reizen en de VvKR willen daarmee een concrete bijdrage leveren aan een duurzame wereld en de uitstoot van CO₂ compenseren door het planten van bomen. De vereniging doet zelf een jaarlijkse donatie aan Trees for All van minimaal 100 bomen! Voor reizigers van VvKR-reisorganisaties is een speciale referentiecode aangemaakt: VKR. Wanneer je als reiziger of reisorganisatie bomen doneert onder vermelding van deze referentie, wordt dit apart geregistreerd. Hiermee wil de VvKR als het ware een soort ‘VvKR-bos’ ontwikkelen. Jij als reiziger ontvangt een certificaat van deze boomdonatie.

Bij Trees for All kun je op twee manieren CO₂ compenseren:
• Een aantal bomen per reis doneren, met een minimale donatie van twee bomen, onder vermelding van de referentie VKR
• Het berekenen van de CO₂-uitstoot per reis (gebaseerd op vlucht, autokilometers, energieverbruik), waarmee het aantal te doneren bomen wordt bepaald. Ook hier doneer je met de referentie VKR.

Accommodatie en de lokale bevolking
Onze voorkeur gaat uit naar kleinschalige accommodatie waarbij de lokale bevolking is betrokken. Helaas kunnen we niet overal deze keuze maken, omdat dit soort hotels en guesthouses niet beschikbaar zijn, omdat de kwaliteit onvoldoende of omdat het lastig is reserveringen te maken. Ook als we gebruik maken van de grotere hotels laten wij de milieuaspecten meewegen.

In verschillende landen is het mogelijk bij mensen thuis te slapen. Bijvoorbeeld bij de nomaden op de steppes van Mongolië, de Pamiri in Tadzjikistan en de Svans in de bergen van Georgië. Dit betekent soms beperkte voorzieningen en comfort. Een toilet en douche op de kamer is dan bijvoorbeeld niet aanwezig. Maar je krijgt hier veel voor terug: je wordt vaak gastvrij ontvangen en ervaart hoe de mensen leven. En, en daar gaat het hier om, de lokale bevolking profiteert direct van het toerisme. Hiermee draag je als reiziger bij aan de lokale economie en ontwikkeling.

Democratie en mensenrechten
Bij de Blini-bestemmingen zitten de nodige landen waarop kritiek is te leveren wat betreft zaken als democratie, mensenrechten, persvrijheid, corruptie en dergelijke. Wij zijn ons hier ter dege van bewust maar organiseren toch reizen naar deze bestemmingen. Wij zijn namelijk overtuigd van de positieve effecten van verstandig toerisme. Het is goed als Nederlanders en Belgen deze landen beter leren kennen, net zoals het goed is als de bewoners van deze landen in aanraking komen met Nederlanders en Belgen. Bij het selecteren van lokale partners proberen wij partijen te mijden die te nauw zijn verbonden met eventuele foute of corrupte overheden.

Ontwikkelingsprojecten
In veel van de landen die je kunt bezoeken met Blini Reizen kom je als reiziger de nodige armoede tegen. Het kan gebeuren dat je hier iets mee wilt doen, om iets terug te geven aan het land waar jij als relatief rijke toerist zo’n fijne reis maakt. Of gewoon, omdat de armoede je raakt en je wilt helpen.
Het is vaak moeilijk hier al tijdens je reis iets mee te doen. Maar natuurlijk kun je ook na thuiskomst iets bijdragen. Daarom heeft Blini Reizen in verschillende landen projecten geselecteerd, die je kunt ondersteunen in hun werk. Vraag Blini Reizen naar meer informatie.

Blini Reizen zelf
reizen
Blini Reizen gaat natuurlijk ook zelf regelmatig op pad. Om nieuwe bestemmingen te verkennen en op de hoogte te blijven van de veranderingen op bekende plekken. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van de auto en trein in plaats van het vliegtuig. En als er toch gevlogen moet worden, compenseert Blini Reizen de CO₂-uitstoot van alle gemaakte vluchten.

kantoor
Blini Reizen probeert de milieubelasting van het kantoor zoveel mogelijk te beperken. Dat doen we door eenvoudige maatregelen als het lager zetten van de verwarming, het op tijd uitdoen van het licht, pc’s, et cetera en door zo min mogelijk papier te gebruiken. Verder maakt Blini Reizen natuurlijk gebruik van groene stroom en bankieren we bij de ‘groene’ Triodos Bank.