Duurzaam toerisme

Toerisme is van invloed op het milieu, de natuur en de samenleving op de plaats van bestemming. Deze invloed heeft negatieve en positieve kanten. Blini Reizen spant zich in de negatieve aspecten van toerisme zoveel mogelijk te beperken en tegelijkertijd de positieve aspecten van toerisme te bevorderen.

De reis
Wie reist belast het milieu, hieraan valt niet te ontkomen. Het is wel mogelijk de milieubelasting zoveel mogelijk te beperken: een deel van de bestemmingen die Blini Reizen aanbiedt, zijn niet alleen per vliegtuig maar ook per boot of trein bereikbaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Baltische landen, Wit-Rusland, Oekraïne en Russische steden als Moskou en ook Sint-Petersburg. Wij regelen dit graag en zijn natuurlijk ook altijd bereid hierin te adviseren.

logo GreenSeatOok zijn er mogelijkheden om de CO₂-uitstoot van je reis te compenseren. Blini Reizen werkt hiervoor samen met GreenSeat, een organisatie die duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden heeft opgezet. Als je GreenSeat CO₂-compensatie boekt, compenseer je de CO₂-uitstoot van jouw reis en geef je huishoudens in ontwikkelingslanden toegang tot duurzame energie. Dit zorgt voor minder CO₂ in de atmosfeer en een verbetering van de leefomstandigheden van lokale families. Voor meer informatie: klik op het GreenSeat-logo hierboven.

Accommodatie en de lokale bevolking
De voorkeur van Blini Reizen gaat uit naar kleinschalige accommodatie waarbij de lokale bevolking is betrokken. Helaas is dit soort hotels en guesthouses vaak niet beschikbaar, is de kwaliteit onvoldoende of is het lastig reserveringen te maken. We ontkomen er dan ook niet aan vaak gebruik te maken van de grotere hotels. Maar waar mogelijk maken we een andere keuze. En als we moeten kiezen voor een groter hotel, laten wij ook hier de milieuaspecten meewegen.

In verschillende landen is het mogelijk bij mensen thuis te slapen. Bijvoorbeeld bij de nomaden op de steppes van Mongolië, de Pamiri in Tadzjikistan en de Svans in de bergen van Georgië. Dit betekent soms beperkte voorzieningen en comfort. Een toilet en douche op de kamer is bijvoorbeeld niet aanwezig. Maar je krijgt hier veel voor terug: je wordt vaak gastvrij ontvangen en ervaart hoe de mensen leven. En, en daar gaat het hier om, de lokale bevolking profiteert direct van het toerisme. Hiermee draag je als reiziger bij aan de lokale economie en ontwikkeling.

Ontwikkelingsprojecten
In veel van de landen die je kunt bezoeken met Blini Reizen kom je als reiziger de nodige armoede tegen. Het kan gebeuren dat je hier iets mee wilt doen, om iets terug te geven aan het land waar jij als relatief rijke toerist zo’n fijne reis maakt. Of gewoon, omdat de armoede je raakt en je wilt helpen.
Het is vaak moeilijk hier al tijdens je reis iets mee te doen. Maar natuurlijk kun je ook na thuiskomst iets bijdragen. Daarom heeft Blini Reizen in verschillende landen projecten geselecteerd, die je kunt ondersteunen in hun werk. Vraag Blini Reizen naar meer informatie.

Blini Reizen zelf
reizen
Wij, de medewerkers van Blini Reizen, gaan natuurlijk ook regelmatig zelf op pad. Om nieuwe bestemmingen te verkennen en op de hoogte te blijven van de veranderingen op bekende plekken.
Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van de trein in plaats van het vliegtuig. En als er toch gevlogen moet worden compenseert Blini Reizen de CO₂-uitstoot van alle vluchten van haar medewerkers.

kantoor
Blini Reizen probeert de milieubelasting van het kantoor zoveel mogelijk te beperken. Dat doen we door eenvoudige maatregelen als het lager zetten van de verwarming, het op tijd uit doen van het licht, pc’s, et cetera en door zomin mogelijk papier te gebruiken. Verder maakt Blini Reizen natuurlijk gebruik van groene stroom en bankieren we bij de ‘groene’ Triodos Bank.